• English
  • 中文

三藩市 10:00 粵語堂

 
Date Service Preacher Title
2018-03-18 三藩市堂10:00粵語堂 鄺沃良牧師 「喺定唔喺」 To be or not to be
2018-03-04 三藩市堂10:00粵語堂 陳敏誠牧師 基督的新婦
2018-02-25 三藩市堂10:00粵語堂 鄺沃良牧師 教會的組合
2018-02-18 三藩市堂10:00粵語堂 鄺沃良牧師 和睦同居的群體
2018-02-11 三藩市堂10:00粵語堂 鄺沃良牧師 我蒙揀選
2018-02-04 三藩市堂10:00粵語堂 陳敏誠牧師 聖靈來的目的
2018-01-28 三藩市堂10:00粵語堂 伍愛萍傳道 生命何價?
2018-01-21 三藩市堂10:00粵語堂 陳敏誠牧師 人子來的目的
2018-01-14 三藩市堂10:00粵語堂 鄺沃良牧師 高位僕人
2018-01-07 三藩市堂10:00粵語堂 陳敏誠牧師 基督:得勝的君王!
2017-12-31 三藩市堂10:00粵語堂 鄺沃良牧師 內在不變的喜樂平安
2017-12-24 三藩市堂10:00粵語堂 鄺沃良牧師 沒有地方
2017-12-17 三藩市堂10:00粵語堂 陳敏誠牧師 聖誕啼聲
2017-12-10 三藩市堂10:00粵語堂 鄺沃良牧師 憑著甚麼?
2017-12-03 三藩市堂10:00粵語堂 陳敏誠牧師 聖誕鐘聲
2017-11-26 三藩市堂10:00粵語堂 鄺沃良牧師 敬拜的改革得由生命開始
2017-11-12 三藩市堂10:00粵語堂 陳敏誠牧師 奉獻,點樣做?
2017-11-05 三藩市堂10:00粵語堂 陳敏誠牧師 奉獻,為什麼?
2017-10-29 三藩市堂10:00粵語堂 鄺沃良牧師 呼召與走佬
2017-10-22 三藩市堂10:00粵語堂 范梁惠玲傳道 把握時機,實踐使命